Aktiver kobling til HDMI-enhet

Hvis du vil aktivere kobling til HDMI-enhet for å fjernstyre TV-en, velger du (Innstillinger) > [System], og merker deretter av i boksen for [Aktiver kobling til HDMI-enhet]. Hvis du bruker en Sony-TV, må den støtte BRAVIA™ Sync.

  • Funksjonene som kan brukes med BRAVIA™ Sync, varierer i forhold til TV-modellen. Se instruksjonene som følger med TV-en, for mer informasjon.
  • Selv når denne innstillingen er aktivert, er det ikke sikkert funksjoner for kobling til enhet er tilgjengelige i disse tilfellene.
    • når du bruker visse funksjoner, f.eks. når du spiller et spill eller en video
    • når TV-ens inndata veksles
  • BRAVIA™ Sync (kontroll for HDMI) er en funksjon som muliggjør interoperabilitet mellom tilkoblede enheter som bruker CEC (Consumer Electronics Control)-spesifikasjonen, som er en del av HDMI-spesifikasjonen. Sony-enheter som støtter Kontroll for HDMI, støtter denne funksjonen. Produkter som er utviklet av andre selskaper som støtter CEC-spesifikasjonen, kan være mulige å betjene via Kontroll for HDMI, men det er ingen garanti for at alle funksjoner er kompatible med disse produktene.