Info om opphavsrett

Hvis du vil vise info om opphavsrett knyttet til PS4™-systemet, velger du (Innstillinger) > [System] > [Info om opphavsrett].