Logg på/Logg av

Logg på

1.
Velg (Innstillinger) > [Kontoadministrasjon] > [Logg på].
2.
Skriv inn påloggings-ID-en og passordet ditt, og velg deretter [Logg på].

Når du har logget deg på, forblir du pålogget inntil du logger av manuelt.

Logg av

Du logger av manuelt ved å velge (Innstillinger) > [Kontoadministrasjon] > [Logg av].