Om dette nettstedet

Vilkår og betingelser

Les følgende vilkår og betingelser («Vilkår og betingelser») nøye før du går til og blar gjennom dette nettstedet. Du kan bare bruke dette nettstedet hvis du samtykker i og godtar Vilkår og betingelser i sin helhet og uten forbehold. Hvis og når du bruker dette nettstedet, skal det anses som at du har godtatt Vilkår og betingelser.

Følgende handlinger er ikke tillatte når du bruker dette nettstedet:

  1. opplasting av filer som inneholder virus, eller skadede filer som kan skade andres datamaskiner
  2. alle andre aktiviteter som er ulovlige eller forbudt av gjeldende lover
  3. alle andre aktiviteter som Sony Interactive Entertainment Inc. og/eller dets tilknyttede selskaper anser for å være upassende

Retningslinjene for Sony Interactive Entertainment Inc. og dets tilknyttede selskaper omfatter at de ikke godtar, fra tredjeparter, forslag og/eller tilbud om produkter og/eller tjenester, inkludert og uten begrensninger, til ideer for nye og forbedrede produkter, teknologier, design, prosesser, programvare, kampanjer, reklamer og markedsføringsplaner, for å unngå mulig fremtidig forvirring i forbindelse med slike forslag og/eller tilbud fra tredjeparter og våre egne produkter. Derfor ber vi om at du ikke sender informasjon som inneholder personlige ideer, kunstverk, oppfinnelser, videreføringer, forslag eller andre arbeider («dine ideer») til oss.

Hvis du til tross for foregående forespørsel likevel sender dine ideer til oss, blir slike ideer behandlet ut fra antagelsen at du har godtatt følgende vilkår:

  1. Sony Interactive Entertainment Inc. og dets tilknyttede selskaper er ikke pålagt å behandle dine ideer som konfidensiell informasjon.
  2. Sony Interactive Entertainment Inc. og dets tilknyttede selskaper er ikke pålagt å gjennomgå, evaluere eller ta i bruk dine ideer.
  3. Selv om Sony Interactive Entertainment Inc. og dets tilknyttede selskaper bruker ideer som er identiske med, eller som er helt eller delvis like dine ideer, er ikke Sony Interactive Entertainment Inc. og dets tilknyttede selskaper ansvarlige for eller pålagt å sørge for noen form for kompensasjon.

SÁEREMT DET IKKE ER FORBUDT AV GJELDENDE LOVER, GIR IKKE SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. OG/ELLER DETS TILKNYTTEDE SELSKAPER FREMSTILLINGER ELLER GARANTIER, VERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, LOVBESTEMT ELLER ANNET, INKLUDERT GARANTIER ELLER FREMSTILLINGER OM NØYAKTIGHETEN, PÁEITELIGHETEN, FULLSTENDIGHETEN, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÁE, KRENKELSE AV RETTIGHETENE TIL TREDJEPARTER OG/ELLER TRYGGHETEN SOM ER KNYTTET TIL INNHOLDET PÁEDETTE NETTSTEDET, OG FREMSTILLINGER OG GARANTIER I FORBINDELSE MED DETTE ER UTTRYKKELIG UTELATT.

SÁEREMT DET IKKE ER FORBUDT AV GJELDENDE LOVER, ER IKKE SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. OG/ELLER DETS TILKNYTTEDE SELSKAPER ANSVARLIGE FOR TAP ELLER SKADE SOM FØLGE AV DIN BRUK AV ELLER TILGANG TIL, ELLER MANGLENDE EVNE TIL BRUK AV ELLER TILGANG TIL DETTE NETTSTEDET.

SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. OG/ELLER DETS TILKNYTTEDE SELSKAPER KAN BYTTE UT OG/ELLER ENDRE INNHOLDET PÁEDETTE NETTSTEDET, ELLER DE KAN AVBRYTE OG/ELLER AVSLUTTE TJENESTENE SOM LEVERES VIA DETTE NETTSTEDET, UTEN FORUTGÁENDE VARSEL. SÁEREMT DET IKKE ER FORBUDT AV GJELDENDE LOVER, ER IKKE SIE ELLER DETS TILKNYTTEDE SELSKAPER ANSVARLIGE FOR SKADER SOM OPPSTÁE SOM FØLGE AV AT INNHOLD ER BYTTET UT OG/ELLER ENDRET PÁEDETTE NETTSTEDET, ELLER PÁEGRUNN AV AVBRUDD ELLER AVSLUTNING AV TJENESTER SOM LEVERES VIA DETTE NETTSTEDET.

Forrige