System PlayStation®4 (seria CUH-7000/CUH-7100/CUH-7200)

Nazwy części urządzenia

Przód

Przód konsoli. Etykiety od A do D, zaczynając od lewej strony.

A )
Przycisk zasilania/wskaźnik zasilania
Kolor biały System jest włączony.
Kolor pomarańczowy System jest w trybie spoczynku.
Wyłączony System jest wyłączony.
B )
Gniazdo dysku
C )
Przycisk wysuwania
D )
Port USB

Tył

Tył konsoli. Etykiety od A do F, zaczynając od lewej strony.

A )
Złącze AC IN
B )
Port HDMI™ OUT
C )
Port AUX
Podłącz PlayStation®Camera do tego portu.
D )
Port DIGITAL OUT (OPTICAL)
E )
Port USB
F )
Port LAN