PlayStation®Camera

Za pomocą funkcji PlayStation®Camera możesz grać w gry wykorzystujące kamerę. Możesz także zalogować się do systemu PS4™, korzystając z funkcji rozpoznawania twarzy.

Seria CUH-ZEY2

Kamera i podstawka. Etykiety od A do E.

A )
Zestaw mikrofonów
B )
Złącze AUX
C )
Dwa obiektywy
D )
Wskaźnik stanu
E )
Podstawka

Seria CUH-ZEY1

Kamera. Etykiety od A do D.

A )
Zestaw mikrofonów
B )
Złącze AUX
C )
Dwa obiektywy
D )
Wskaźnik stanu
  • Kamera jest dostępna tylko w wybranych systemach w zależności od kraju, regionu i modelu.
  • Podłącz i zainstaluj kamerę zgodnie z opisem zawartym w instrukcji obsługi kamery.
  • Aby skonfigurować ustawienia kamery i mikrofonu, wybierz pozycję (Ustawienia) > [Urządzenia] > [PlayStation Camera].