Języki wprowadzania

Aby ustawić języki, które będą używane do wprowadzania tekstu, wybierz pozycję (Ustawienia) > [Język] > [Języki wprowadzania].

Klawiatury i słownik użytkownika

Istnieje możliwość ustawienia wielu języków (klawiatur) i przełączania się między nimi. W każdym języku można ponadto dodawać często używane terminy.

Ustawianie języków

1.
Wybierz pozycję [Klawiatury i słownik użytkownika], a następnie wybierz żądane języki.
2.
Zaznacz pole wyboru przy każdym języku, którego chcesz używać.

Przełączanie między językami podczas wprowadzania tekstu

1.
Wybierz pozycję (przełącz klawiatury) na klawiaturze ekranowej.
Ikona przełączania klawiatur jest wyświetlana tylko wtedy, gdy ustawiono wiele języków.
2.
Przełącz języki w obszarze klawiatury za pomocą przycisku „w lewo” lub przycisku „w prawo” kontrolera, a następnie naciśnij przycisk krzyżyk.

Dodawanie często używanych terminów

Często używane terminy można dodać do słownika użytkownika w każdym języku.

1.
Wybierz pozycję [Klawiatury i słownik użytkownika], a następnie wybierz żądane języki.
2.
Wybierz pozycję [Dodaj lub edytuj termin], a następnie dodaj żądany termin.
Dodany termin zostanie wyświetlony na liście.
  • Aby edytować termin, wybierz go z listy.
  • Aby usunąć dodany termin, w obszarze listy naciśnij przycisk OPTIONS, a następnie wybierz pozycję [Usuń].
  • W przypadku niektórych języków nie można dodawać terminów.

Automatyczne stosowanie wielkich liter

Przy wprowadzaniu tekstu pierwsza litera jest automatycznie zmieniana na wielką. Usuń zaznaczenie z tego pola wyboru, aby wyłączyć tę funkcję.

Przewidywanie wpisywanego tekstu

Funkcja przewidywania wprowadzanego tekstu jest ustawiona domyślnie. Usuń zaznaczenie z tego pola wyboru, aby wyłączyć tę funkcję.