Uruchom wygaszacz ekranu

Aby ustawić automatyczne uruchamianie wygaszacza ekranu, gdy system jest nieaktywny przez określony czas, wybierz pozycję (Ustawienia) > [Dźwięk i ekran] > [Uruchom wygaszacz ekranu]. Domyślne ustawienie to [Po 15 minutach].

Jeśli w systemie uruchomione są niektóre aplikacje lub procesy, wygaszacz ekranu może nie zostać uruchomiony.