Informacje o witrynie

Warunki korzystania

Przed otworzeniem i przeglądaniem niniejszej witryny internetowej należy zapoznać się z poniższymi warunkami korzystania („Warunki korzystania”). Z niniejszej witryny internetowej można korzystać jedynie po zaakceptowaniu warunków korzystania bez żadnych ograniczeń i zastrzeżeń. Uznaje się, że warunki korzystania zostały zaakceptowane w momencie, gdy użytkownik skorzysta z niniejszej witryny internetowej.

Podczas korzystania z niniejszej witryny internetowej zakazane są następujące czynności:

  1. Przesyłanie uszkodzonych plików lub plików zawierających wirusy, które mogą spowodować uszkodzenie innych komputerów
  2. Wszelkie działania, które są niezgodne z prawem lub zakazane przez obowiązujące prawo
  3. Wszelkie działania, które są uznawane za niewłaściwe przez firmę Sony Interactive Entertainment Inc. i/lub firmy z nią powiązane

Firma Sony Interactive Entertainment Inc. oraz firmy z nią powiązane nie przyjmują od stron trzecich jakichkolwiek propozycji i/lub ofert dotyczących produktów i/lub usług, w tym wszelkich pomysłów dotyczących nowych lub ulepszonych produktów, technologii, projektów, procesów, oprogramowania, promocji, reklam oraz planów marketingowych, aby uniknąć możliwych przyszłych nieporozumień związanych z takimi propozycjami i/lub ofertami oraz ich własnymi produktami. Z tego względu prosimy o nieprzesyłanie do nas żadnych informacji, które mogą zawierać pomysły, rozwiązania graficzne, wynalazki, ulepszenia, sugestie lub inne materiały („Pomysł”).

Jeśli jednak pomimo powyższej prośby prześlesz nam swój pomysł, pomysł taki zostanie rozważony, przy założeniu, że zaakceptowane zostały przez Ciebie następujące warunki:

  1. Firma Sony Interactive Entertainment Inc. oraz firmy z nią powiązane nie mają obowiązku traktowania pomysłu jako informacji poufnej.
  2. Firma Sony Interactive Entertainment Inc. oraz firmy z nią powiązane nie mają obowiązku badania, oceniania lub wdrażania pomysłu.
  3. Nawet jeśli firma Sony Interactive Entertainment Inc. i firmy z nią powiązane wdrożą jakiś pomysł identyczny lub podobny w części lub w całości do przesłanego pomysłu, firma Sony Interactive Entertainment Inc. i firmy z nią powiązane nie ponoszą za to żadnej odpowiedzialności i nie są w związku z tym zobowiązane do jakiejkolwiek rekompensaty.

ZA WYJĄTKIEM RAM WYZNACZONYCH PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWA I PRZEPISY, FIRMA SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. I/LUB FIRMY Z NIĄ POWIĄZANE NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH GWARANCJI, JAWNYCH CZY DOMNIEMANYCH, WŁĄCZNIE Z GWARANCJAMI CO DO POPRAWNOŚCI, NIEZAWODNOŚCI, KOMPLETNOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO JAKIEGOKOLWIEK KONKRETNEGO CELU ORAZ NIENARUSZENIA PRAW STRON TRZECICH I/LUB BEZPIECZEŃSTWA ZAWARTOŚCI NINIEJSZEJ WITRYNY INTERNETOWEJ. WSZELKIE ROSZCZENIA ODNOSZĄCE SIĘ DO POWYŻSZYCH KWESTII BĘDĄ KATEGORYCZNIE ODRZUCANE.

ZA WYJĄTKIEM RAM WYZNACZONYCH PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWA I PRZEPISY, FIRMA SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. I/LUB FIRMY Z NIĄ POWIĄZANE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY I USZKODZENIA WYNIKAJĄCE Z UŻYCIA, DOSTĘPU LUB NIEMOŻLIWOŚCI UŻYCIA LUB DOSTĘPU DO NINIEJSZEJ WITRYNY INTERNETOWEJ.

FIRMA SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. I/LUB FIRMY Z NIĄ POWIĄZANE MOGĄ ZMIENIĆ I/LUB ZMODYFIKOWAĆ ZAWARTOŚĆ TEJ WITRYNY INTERNETOWEJ LUB MOGĄ ZAWIESIĆ I/LUB ZAPRZESTAĆ OFEROWANIA USŁUG DOSTARCZANYCH POPRZEZ TĘ WITRYNĘ INTERNETOWĄ W DOWOLNYM MOMENCIE BEZ UPRZEDNIEGO ZAWIADOMIENIA. ZA WYJĄTKIEM RAM WYZNACZONYCH PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWA I PRZEPISY, FIRMA SIE (SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC.) LUB FIRMY Z NIĄ POWIĄZANE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY I USZKODZENIA POWSTAŁE NA SKUTEK ZMIAN ZAWARTOŚCI TEJ WITRYNY INTERNETOWEJ LUB ZAWIESZENIA I/LUB ZAPRZESTANIA OFEROWANIA USŁUG DOSTARCZANYCH POPRZEZ TĘ WITRYNĘ INTERNETOWĄ.

Powrót do wyboru produktu