Friends > Friends list > Viewing profiles

Viewing profiles
Vizualizarea profilurilor

Pentru a utiliza această funcţie, s-ar putea să fie necesar să actualizaţi programul sistemului.


Puteţi vizualiza propriul profil sau pe cel al unui prieten. Pentru a vizualiza profilul unui prieten, selectaţi avatarul acelui prieten.

(1)

Afişare stare
Sunt afişate avatarul şi statusul curent.

(2)

informaţii

(3)

Panoul de control

Sugestie

Pentru mai multe informaţii despre afişarea statusurilor, consultaţi (Friends) > [Friends list] > [Checking status] din acest ghid.

Viewing information on a profile screen
Vizualizarea informaţiilor pe ecranul unui profil

Într-un profil, puteţi vizualiza informaţii precum progresele făcute la cucerirea trofeelor, numărul de trofee câştigate la fiecare nivel şi informaţii detaliate despre prietenii dumneavoastră. Puteţi parcurge informaţiile apăsând pe butonul L1 sau R1.

(1)

Ultimele trofee câştigate

(2)

Nivelul actual şi progresul către următorul nivel
Nivelul creşte pe măsură ce câştigaţi noi trofee.

(3)

Numărul total de trofee câştigate

Using the control panel under [Profile]
Utilizarea panoului de control din [Profile]

În timp ce vizualizaţi un profil, puteţi efectua diferite operaţiuni folosind panoul de control. Pictogramele afişate pe panoul de control diferă în funcţie de statusul prietenului.

Menu (game title)
Meniu (titlul jocului)
Vizualizaţi o listă cu acţiunile pe care le puteţi efectua în jocul pe care îl jucaţi.
Add a Friend
Adăugare prieten
Trimiteţi o solicitare pentru a adăuga o persoană la lista Prieteni proprie.
Create Message
Creare mesaj
Pentru crearea unui mesaj nou.
Compare Trophies
Comparare trofee
Pentru a compara progresul trofeelor dumneavoastră cu cele din statusul unui prieten.
Start New Chat
Începere conversaţie nouă
Pentru a trimite o invitaţie la chat.
Reply to Request to Add a Friend
Răspuns la cererea de adăugare a unui prieten
Pentru a deschide un mesaj de adăugare în listă ca prieten şi pentru a trimite un răspuns.
Add to Block List
Adăugare în lista de blocări
Pentru a adăuga un prieten în lista proprie de blocări.
Delete from Block List
Ştergerea din lista de blocări proprie
Pentru a şterge un prieten în lista proprie de blocări.

Sugestii

  • Panoul de control nu poate fi ascuns.
  • Panoul de control nu este afişat dacă vizualizaţi propriul dumneavoastră profil.

Comparing trophy earning status
Compararea situaţiei trofeelor câştigate

1.

Din meniul principal, în categoria (Friends), selectaţi avatarul prietenului a cărui situaţie a trofeelor câştigate doriţi să o comparaţi.
Este afişat ecranul [Profile] al prietenului.

2.

Selectaţi opţiunea (Compare Trophies) din panoul de control.
Pe ecran va fi afişată situaţia trofeelor câştigate pentru fiecare joc pentru dumneavoastră şi prietenul respectiv.

3.

Selectaţi un joc.
Pe ecran va fi afişată situaţia trofeelor câştigate în joc pentru dumneavoastră şi prietenul respectiv.

Friends > Friends list > Viewing profiles