Despre acest site

Termeni şi condiţii

Citiţi următorii termeni şi condiţii de utilizare („Termeni şi condiţii”) cu atenţie înainte de a accesa şi parcurge acest site Web. Puteţi utiliza site-ul Web numai dacă sunteţi de acord cu şi acceptaţi Termenii şi condiţiile fără limitări sau rezerve. Termenii şi condiţiile vor fi considerate acceptate de către dvs. dacă şi când utilizaţi acest site Web.

Următoarele acţiuni nu sunt permise în timpul utilizării acestui site Web:

  1. Încărcarea de fişiere care conţin viruşi sau fişiere corupte care pot afecta funcţionarea altor computere
  2. Orice alte activităţi care se situează în afara legii sau sunt interzise de orice legi în vigoare
  3. Orice alte activităţi considerate nepotrivite de Sony Interactive Entertainment Inc. şi/sau oricare din companiile sale afiliate

Sony Interactive Entertainment Inc. şi companiile sale afiliate respectă politica de a nu accepta, de la terţi, nicio propunere şi/sau ofertă pentru produse şi/sau servicii, inclusiv, dar fără a se limita la, idei pentru produse, tehnologii, designuri, procese, software, promoţii, reclame şi planuri de marketing noi sau îmbunătăţite, pentru a evita orice posibilă confuzie ulterioară între astfel de propuneri şi/sau oferte de la terţi cu produsele noastre proprii. În consecinţă, vă solicităm să nu ne trimiteţi nicio informaţie care să conţină idei, ilustraţii, invenţii, dezvoltări, sugestii sau alte lucrări („Idee”) ale dvs.

În ciuda solicitării anterioare, dacă ne supuneţi atenţiei Ideea dvs., atunci această Idee va fi tratată considerându-se că sunteţi de acord cu următorii termeni:

  1. Sony Interactive Entertainment Inc. şi companiile sale afiliate nu au nicio obligaţie de a trata Ideea drept informaţii confidenţiale.
  2. Sony Interactive Entertainment Inc. şi companiile sale afiliate nu au nicio obligaţie de a studia, evalua sau adopta Ideea.
  3. Chiar dacă se întâmplă ca Sony Interactive Entertainment Inc. şi companiile sale afiliate să adopte o idee identică sau similară în întregime sau parţial cu Ideea, Sony Interactive Entertainment Inc. şi companiile sale afiliate nu vor avea nicio responsabilitate şi nu li se va putea imputa nicio compensaţie pentru acest motiv.

CU EXCEPŢIA CAZURILOR DE INTERZICERE DE CĂTRE LEGILE ÎN VIGOARE, SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. ŞI/SAU ORICARE DIN COMPANIILE SALE AFILIATE ESTE SCUTITĂ DE ORICE REPREZENTĂRI SAU GARANŢII, EXPRESE SAU IMPLICITE, DE STATUT SAU DE ORICE ALTĂ NATURĂ, INCLUSIV GARANŢII SAU REPREZENTĂRI REFERITOARE LA ACURATEŢE, SIGURANŢĂ, DEPLINĂTATE, CONFORMITATEA CU ANUMITE SCOPURI, NEÎNCĂLCAREA DREPTURILOR UNOR TERŢI ŞI/SAU SIGURANŢA CONŢINUTULUI ACESTUI SITE WEB ŞI ORICE REPREZENTĂRI SAU GARANŢII LEGATE DE ACESTA SUNT RESPINSE ÎN MOD EXPRES.

CU EXCEPŢIA CAZURILOR DE INTERZICERE DE CĂTRE LEGILE ÎN VIGOARE, SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. ŞI/SAU COMPANIILE SALE AFILIATE NU VOR AVEA NICIO RESPONSABILITATE PENTRU NICIO PIERDERE SAU DAUNĂ SURVENITĂ DE PE URMA UTILIZĂRII SAU ACCESULUI DVS. SAU A INCAPACITĂŢII DVS. DE A UTILIZA SAU ACCESA ACEST SITE WEB.

SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. ŞI/SAU COMPANIILE SALE AFILIATE POT SCHIMBA ŞI/SAU MODIFICA CONŢINUTUL ACESTUI SITE WEB SAU POT SUSPENDA ŞI/SAU ÎNTRERUPE SERVICIILE FURNIZATE PRIN ACEST SITE WEB ORICÂND FĂRĂ NOTIFICARE PREALABILĂ. CU EXCEPŢIA CAZURILOR DE INTERZICERE DE CĂTRE LEGILE ÎN VIGOARE, SIE ŞI/SAU COMPANIILE SALE AFILIATE NU VOR AVEA NICIO RESPONSABILITATE PENTRU NICIO PIERDERE SURVENITĂ DE PE URMA UNEI SCHIMBĂRI ŞI/SAU MODIFICĂRI A CONŢINUTULUI ACESTUI SITE WEB SAU A UNEI SUSPENDĂRI ŞI/SAU ÎNTRERUPERI A SERVICIILOR FURNIZATE PRIN ACEST SITE WEB.

Înapoi