PlayStation®4-system (CUH-1200-serien)

Namn på hårdvarudelar

Framsida

Framsidan på konsolen. Märkt A till E från uppe till vänster.

A )
Diskfack
B )
Strömindikator
Vit Systemet är på.
Orange Systemet är i viloläge.
Av Systemet är av.
C )
Strömknapp
D )
USB-port
E )
Utmatningsknapp

Baksida

Baksidan på konsolen. Märkt A till E från vänster.

A )
AC IN-uttag
B )
DIGITAL OUT (OPTICAL)-port
C )
AUX-port
Anslut din PlayStation®Camera till den här porten.
D )
HDMI™ OUT-port
E )
LAN-port