PlayStation®4-system (CUH-7000-serien/CUH-7100-serien/CUH-7200-serien)

Namn på hårdvarudelar

Framsida

Framsidan på konsolen. Märkt A till D från vänster.

A )
Strömknapp/strömindikator
Vit Systemet är på.
Orange Systemet är i viloläge.
Av Systemet är av.
B )
Diskfack
C )
Utmatningsknapp
D )
USB-port

Baksida

Baksidan på konsolen. Märkt A till F från vänster.

A )
AC IN-uttag
B )
HDMI™ OUT-port
C )
AUX-port
Anslut din PlayStation®Camera till den här porten.
D )
DIGITAL OUT (OPTICAL)-port
E )
USB-port
F )
LAN-port