Om Mötesplatser

Mötesplatser är platser där du kan hitta spelare med liknande intressen och preferenser. Du kan spela spel eller ha partyn med Mötesplatsens andra medlemmar, eller diskutera gemensamma intressen inom den Mötesplatsen.
Du kan skapa en ny Mötesplats eller gå med i en befintlig Mötesplats.

Ett barn som begränsas av föräldrakontrollen kan kanske inte skapa, visa eller gå med i mötesplatser.

Mötesplatsens ägare och spelare som kan gå med

Ägare

När du skapar en Mötesplats är du ägaren. Som ägare kan du bestämma vem som får ansluta och bli medlem.

  • Alla
    Alla kan gå med i Mötesplatsen.
  • Endast på begäran
    Bara spelare som godkänts av ägaren eller moderatorn får bli medlemmar i Mötesplatsen.

Moderator

Som moderator kan du verka för ägarens räkning för att godkänna förfrågningar om medlemskap eller publicera dagens meddelande. Ägaren kan utnämna vilken som helst av Mötesplatsens medlemmar till moderator.

Medlem

När du ansluter till en Mötesplats blir du medlem.

Skapa en Mötesplats

1.
Välj (Mötesplatser) på funktionsskärmen.
2.
Välj [Skapa en mötesplats].
3.
Ange ett namn för Mötesplatsen och välj sedan hur andra spelare kan ansluta.
4.
Välj ett spel som din Mötesplats ska fokusera på.
5.
Välj bild och bakgrund.
6.
Konfigurera inställningar såsom tidszon och språk.
När du har skapat Mötesplatsen kan du välja ut vilka spelare du vill bjuda in och sedan skicka en inbjudan till dessa spelare.

För att ta bort en Mötesplats, välj (Mötesplatsinställningar) > [Hantering av gemenskap] > [Ta bort gemenskap].

Gå med i en befintlig Mötesplats

1.
Välj (Mötesplatser) på funktionsskärmen.
2.
Välj vilken Mötesplats du vill gå med i.
3.
Välj antingen [Anslut till mötesplats] eller [Begär medlemskap].
Om du väljer [Begär medlemskap] kan du gå med efter att antingen mötesplatsens ägare eller en moderator godkänt din begäran.
  • För att lämna en Mötesplats, välj (Mötesplatsinställningar) och sedan [Lämna gemenskap].
  • Om du vill anmäla olämpliga namn, bilder eller beskrivningar som gäller mötesplatser trycker du på OPTIONS-knappen och väljer sedan [Anmäl].