Meddelande om upphovsrätt

Visa meddelanden om upphovsrätt som avser PS4™-systemet genom att välja (Inställningar) > [System] > [Meddelande om upphovsrätt].