Externt tangentbord

Konfigurera inställningarna för ett USB-tangentbord eller ett Bluetooth®-tangentbord som är anslutet till PS4™-systemet genom att välja (Inställningar) > [Enheter] > [Externt tangentbord].

Typ

Välj typ av externt tangentbord, efter språk.

入力方式/輸入法

Välj indatametod för ett externt tangentbord.
Den här inställningen visas endast om [Japanska] eller [Kinesiska (traditionell)] väljs för [Typ].

Tangentupprepning (fördröjning)

Välj hur lång tid det ska ta innan ett tecken upprepas när en tangent hålls nedtryckt på ett externt tangentbord.

Tangentupprepning (frekvens)

Välj den hastighet med vilken ett tecken upprepas när en tangent hålls nedtryckt på ett externt tangentbord.