Att observera för PlayStation®Vita TV-användare
PS Vita TV säljs som PlayStation®TV i vissa länder och regioner.
Även PS Vita TV-användare hänvisas till denna guide.