Om den här webbplatsen

Regler och villkor

Läs följande användningsregler och -villkor (”Regler och villkor”) noggrant innan du öppnar och bläddrar på den här webbplatsen. Du får endast använda den här webbplatsen om du godkänner och accepterar våra Regler och villkor utan förbehåll eller reservation. Våra Regler och villkor anses ha godkänts av dig om och när du använder den här webbplatsen.

Följande beteende är inte tillåtet på den här webbplatsen:

  1. Överföring av filer som innehåller virus eller korrumperade filer som kan skada andra personers datorer
  2. Alla andra aktiviteter som är olagliga eller förbjudna enligt gällande lagar
  3. Andra aktiviteter som Sony Interactive Entertainment Inc. eller sina samarbetspartner anser vara olämpliga

Sony Interactive Entertainment Inc. och dess samarbetspartner har som policy att inte ta emot förslag eller erbjudanden för produkter eller tjänster från någon tredje part, inklusive, men inte begränsat till, idéer för nya eller förbättrade produkter, tekniker, designer, processer, programvara, kampanjer, reklam och marknadsföringsplaner, för att undvika framtida förvirring om sådant förslag eller erbjudande från tredje part är våra. Vi ber därför att du inte visar information som kan innehålla dina idéer, konst, uppfinningar, utvecklingar, förlag eller annat arbete (”Idé”) för oss.

Om du trots ovanstående förfrågan ändå visar din Idé för oss kommer den Idén att behandlas som om du godkänt följande villkor:

  1. Sony Interactive Entertainment Inc. och dess samarbetspartners har inte några åtaganden att behandla Idén som konfidentiell information.
  2. Sony Interactive Entertainment Inc. och dess samarbetspartners har inte några åtaganden att undersöka, utvärdera eller använda Idén.
  3. Även om Sony Interactive Entertainment Inc. och dess samarbetspartners använder en Idé som är identisk eller som liknar Idén så är Sony Interactive Entertainment Inc. inte ansvariga och måste inte ge någon kompensation för detta.

FÖRUTOM DÄR DET ÄR FÖRBJUDET ENLIGT GÄLLANDE LAG GÖR SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. ELLER SINA SAMARBETSPARTNERS INGEN SOM HELST ÁEAGANDEN OCH UTFÄRDAR INTE HELLER NÁERA GARANTIER, ANTINGEN UTTRYCKLIGEN ELLER UNDERFÖRSTÁET, INKLUSIVE GARANTIER ELLER ÁEAGANDEN VAD GÄLLER EXAKTHETEN, TILLFÖRLITLIGHETEN, FULLSTÄNDIGHETEN, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÁE ELLER INTRÁEG I AV TREDJEPARTSRÄTTIGHETER ELLER SÄKERHET FÖR INNEHÁELET PÁEDEN HÄR WEBBPLATSEN, OCH AVSÄGER SIG DÄRFÖR ALLA EVENTUELLA ÁEAGANDEN OCH GARANTIER GÄLLANDE DETTA.

FÖRUTOM DÄR DET ÄR FÖRBJUDET ENLIGT GÄLLANDE LAG SKA SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. ELLER SINA SAMARBETSPARTNERS INTE HÁELAS ANSVARIGA FÖR FÖRLUSTER ELLER SKADOR SOM KOMMER FRÁE ANVÄNDNINGEN AV ELLER ÁEKOMSTEN TILL VÁE WEBBPLATS, ELLER OFÖRMÁEAN ATT ANVÄNDA ELLER KOMMA ÁE VÁE WEBBPLATS.

SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. ELLER SINA SAMARBETSPARTNERS KAN ÄNDRA ELLER JUSTERA INNEHÁELET PÁEDEN HÄR WEBBPLATSEN, ELLER STÄNGA AV ELLER AVBRYTA TJÄNSTERNA SOM ERBJUDS VIA WEBBPLATSEN NÄR DOM HELST UTAN FÖREGÁENDE MEDDELANDE. FÖRUTOM DÄR DET ÄR FÖRBJUDET ENLIGT GÄLLANDE LAG KOMMER SIE OCH DESS SAMARBETSPARTNERS INTE ATT HÁELAS ANSVARIGA FÖR SKADOR SOM UPPSTÁE AV ÄNDRINGEN ELLER JUSTERINGEN AV INNEHÁELET PÁEDEN HÄR WEBBPLATSEN, ELLER FÖR AVSTÄNGNINGEN ELLER AVBRYTNINGEN AV TJÄNSTERNA SOM TILLHANDAHÁELS VIA DEN HÄR WEBBPLATSEN.

Föregående