ทดสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

หากต้องการทดสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและแสดงผลลัพธ์ เลือก (การตั้งค่า) > [เครือข่าย] > [ทดสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต]

รับที่อยู่ IP สถานะการกำหนดที่อยู่ IP
การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต สถานะของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ลงชื่อเข้าใช้ PlayStation Network สถานะการลงชื่อเข้าใช้ PlayStation™Network ของคุณ
ประเภท NAT วิธีที่ระบบ PS4™ เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
ข้อมูลนี้สามารถใช้เพื่อตัดสินความยากหรือง่ายในการเชื่อมต่อกับระบบ PS4™ อื่นๆ เช่น เมื่อใช้คุณสมบัติการสื่อสารของเกมส์
ประเภทที่ 1: ระบบเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตโดยตรง
ประเภทที่ 2: ระบบเชื่อมต่อกับระบบผ่านเราเตอร์
ประเภทที่ 3: ระบบเชื่อมต่อกับระบบผ่านเราเตอร์
สำหรับประเภทที่ 3 คุณอาจไม่สามารถสื่อสารกับระบบ PS4™ อื่นๆ หรือคุณสมบัติเครือข่ายของระบบ PS4™ อาจถูกจำกัด สำหรับรายละเอียด โปรดดู "เมื่อคุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับ PlayStation™Network"
ความเร็วในการเชื่อมต่อ (ดาวน์โหลด)* ความเร็วโดยประมาณที่ระบบ PS4™ สามารถรับข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
ความเร็วในการเชื่อมต่อ (อัพโหลด)* ความเร็วโดยประมาณที่ระบบ PS4™ สามารถส่งข้อมูลไปที่อินเทอร์เน็ต
*
ความเร็วของการเชื่อมต่อเป็นเพียงการประมาณเท่านั้น ความเร็วที่แท้จริงอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับเซิร์ฟเวอร์และการรับส่งข้อมูลทางเครือข่ายที่เชื่อมต่อ

ถ้าการเชื่อมต่อล้มเหลว ทำตามวิธีการบนหน้าจอเพื่อดูการตั้งค่า ดูวิธีการที่มาพร้อมกับอุปกรณ์เครือข่ายที่ใช้งาน และข้อมูลจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ

เมื่อคุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับ PlayStation™Network

ใช้ PlayStation™Network เพื่อเชื่อมต่อระบบ PS4™ กับเซิร์ฟเวอร์ PlayStation™Network หรือระบบ PS4™ อื่นๆ เมื่อคุณใช้ PlayStation™Network ที่ที่ทำงานหรือสถานที่อื่นๆ ที่ใช้เครือข่ายร่วมกัน ไฟร์วอลล์หรือมาตรการรักษาความปลอดภัยอื่นๆ อาจป้องกันไม่ให้ระบบ PS4™ ของคุณเชื่อมต่อกับ PlayStation™Network หากเกิดเหตุการณ์นี้ โปรดดูหมายเลขพอร์ตที่แสดงด้านล่างซึ่งใช้เมื่อคุณเชื่อมต่อระบบ PS4™ กับเซิร์ฟเวอร์ PlayStation™Network

  • TCP: 80, 443, 3478, 3479, 3480
  • UDP: 3478, 3479

สำหรับกิจกรรมออนไลน์ เช่น การแข่งขันกับผู้เล่นคนอื่นๆ ขณะที่ระบบของคุณเชื่อมต่อกับระบบ PS4™ อื่นโดยตรง หมายเลขพอร์ตจะเปลี่ยนไปทุกครั้งที่คุณเชื่อมต่อ

การสื่อสารอาจถูกจำกัด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฟังก์ชันการรักษาความปลอดภัยของเราเตอร์หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ดูวิธีการที่มาพร้อมกับอุปกรณ์เครือข่ายที่ใช้งาน และข้อมูลจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ