Ayarlar > Aksesuar Ayarları > Klavyeyi / Fareyi Kaydetme

Klavyeyi / Fareyi Kaydetme

Bir klavye veya farenin ayarlarını yapın.

Klavye Tipi

Sisteme USB kablosu veya Bluetooth® teknolojisi yoluyla bağlı klavyenin türünü ayarlayın.

Klavye Giriş Yöntemi

Sisteme USB kablosu veya Bluetooth® teknolojisi yoluyla bağlı klavyenin giriş yöntemini ayarlayın. Ayar yalnızca aşağıdaki durumlarda kullanılabilir:

Tuş Atamaları

Klavyenin tuş atamalarını ayarlayın. Bu ayar yalnızca sistem dili Japonca olarak ayarlandığında ve [Klavye Tipi], [Japonca Klavye] veya [İngilizce Klavye (ABD Standardında)] olarak ayarlandığında kullanılabilir.

Tuş Tekrar Aralığı

Bir USB klavyede veya Bluetooth® klavyede tuş basılı tutulduğunda bir karakter tekrarlanmadan önce geçecek süreyi ayarlayın.

Tuş Tekrar Hızı

Bir USB klavyede veya Bluetooth® klavyede tuş basılı tutulduğunda bir karakterin tekrarlanma hızını ayarlayın.

Fare Tipi

USB kablosu veya Bluetooth® teknolojisi yoluyla bağlı farenin türünü ayarlayın. Türü fareyi kontrol etmek için kullandığınız elinize göre ayarlayın.

İmleç Hızı

Fare imlecinin hareket ettiği hızı ayarlayın.

Ayarlar > Aksesuar Ayarları > Klavyeyi / Fareyi Kaydetme