Kullanıcılar > Oturum açma

Oturum açma

Birden fazla kullanıcı varsa, sistem başlatıldığında bir oturum açma ekranı görüntülenir. Oturumunu açmak istediğiniz kullanıcının simgesini seçin.

İpucu

Oturum açtığınızda, Oturum açıldı simgenin yanında görüntülenecektir.

Otomatik oturum açmayı ayarlama

Birden fazla kullanıcı varsa, istediğiniz kullanıcının sistem başlatıldığında otomatik olarak oturum açmasını ayarlayabilirsiniz. Belirli bir kullanıcının oturumu açtıktan sonra, o kullanıcının simgesini seçin, Üçgen düğmesine basın ve sonra [Oturumu Otomatik Aç] öğesini seçin.

İpucu

Bir kerede yalnızca bir kullanıcı oturum açabilir. Geçerli kullanıcı oturumu kapattığında, başka bir kullanıcı oturum açabilir.

Kullanıcılar > Oturum açma