Kullanıcılar > Oturumu kapatma

Oturumu kapatma

Birden fazla kullanıcı varsa, geçerli kullanıcı oturumu kapatabilir. Geçerli kullanıcının simgesini seçin ve sonra Çarpı düğmesine basın. İşlemi tamamlamak için ekrandaki yönergeleri izleyin.

Kullanıcılar > Oturumu kapatma