Kullanıcılar > Yeni kullanıcılar oluşturma

Yeni kullanıcılar oluşturma

Yeni bir kullanıcı oluşturmak için, (Kullanıcılar) altında (Yeni Kullanıcı Oluştur) öğesini seçin ve sonra kullanıcı adı girin.

İpuçları

  • Kullanıcı adı için en fazla 16 karakter girebilirsiniz.
  • Kullanıcı adları ve simgeler seçenekler menüsündeki [Bilgi] altından değiştirilebilir.

Kullanıcılar > Yeni kullanıcılar oluşturma