Kullanıcılar > Sistemi kapatma

Sistemi kapatma

PS3™ sistemini kapatmak için, (Kullanıcılar) altında (Sistemi Kapat) öğesini seçin. Bu işlemi gerçekleştirmek için ekrandaki yönergeleri izleyin.


İpuçları

  • PS3™ sistemi kapatılırken, arka planda bir indirme gerçekleştiriliyorsa veya henüz yüklenmemiş içerik varsa, sistemi indirme veya yükleme tamamlandıktan sonra otomatik olarak kapanması için ayarlayabilirsiniz.  Bu gibi durumlarda, ayar için bir mesaj ve bir onay kutusu görüntülenecektir.
  • Arka planda indirmeler hakkında bilgi için, bu kılavuzdaki (Ağ) > (İndirme Yönetimi) > [Arka Planda İndirme] konusuna bakın.

Kullanıcılar > Sistemi kapatma