HDMI Cihazı Bağlantısını Etkinleştir

Televizyonunuzu uzaktan kumanda etmek üzere HDMI Cihaz Bağlantısını etkinleştirmek için (Ayarlar) > [Sistem] öğelerini seçin ve ardından [HDMI Cihazı Bağlantısını Etkinleştir] onay kutusunu işaretleyin. Bir Sony TV kullanıyorsanız, BRAVIA™ Sync'i desteklemelidir.

  • BRAVIA™ Sync özelliğiyle birlikte kullanılabilen özellikler televizyonun modeline bağlı olarak değişiklik gösterir. Ayrıntılı bilgi için, televizyonunuzla birlikte sunulan talimatlara bakın.
  • Bu ayar etkinleştirilmiş olsa bile, Cihaz Bağlantısı işlevi şu durumlarda kullanılamayabilir.
    • Oyun oynama veya video oynatma gibi belirli özellikler kullanıldığında.
    • Televizyonun girişi değiştirildiğinde.
  • BRAVIA™ Sync (Control for HDMI), HDMI belirtiminin bir parçası olan CEC (Consumer Electronics Control-Tüketici Elektroniği Kontrolü) belirtimini kullanarak bağlanmış cihazların birlikte çalıştırılmasını sağlayan bir özelliktir. Control for HDMI özelliğini destekleyen Sony cihazları bu özelliği destekler. Diğer şirketler tarafından geliştirilen ve CEC tanımlamalarını destekleyen ürünler, Control for HDMI özelliğini kullanarak çalışabilir, ancak tüm özelliklerin bu ürünlerle uyumlu olduğuna dair bir garanti verilemez.