Giriş Dilleri

Metin girişi için kullanacağınız dilleri ayarlamak için (Ayarlar) > [Dil] > [Giriş Dilleri] öğelerini seçin.

Klavyeler ve Kullanıcı Sözlüğü

Metin girmek için birden fazla dil (klavye) seçebilir ve bunlar arasında geçiş yapabilirsiniz. Ayrıca her dilde sık kullanılan terimleri ekleyebilirsiniz.

Dilleri ayarlama

1.
[Klavyeler ve Kullanıcı Sözlüğü] öğesini ve ardından dilleri seçin.
2.
Kullanmak istediğiniz her dilin onay kutusunu işaretleyin.

Metin girerken diller arasında geçiş yapma

1.
Ekran klavyesinde (klavyeleri değiştir) öğesini seçin.
Klavyeleri değiştirme simgesi yalnızca birden çok dil ayarladığınızda görünür.
2.
Klavye dilleri arasında kontrol cihazındaki sol yön düğmesini veya sağ yön düğmesini kullanarak geçiş yapın ve ardından çarpı işareti düğmesine basın.

Sık kullanılan terimleri ekleme

Her bir dil için sık kullanılan terimleri ekleyebilirsiniz.

1.
[Klavyeler ve Kullanıcı Sözlüğü] öğesini ve ardından dilleri seçin.
2.
[Terim Ekle veya Düzenle] öğesini seçin ve ardından istediğiniz terimi ekleyin.
Eklediğiniz terim listede görüntülenir.
  • Bir terimi düzenlemek için listeden seçin.
  • Eklediğiniz terimi silmek için, listede OPTIONS düğmesine basın ve ardından [Sil] öğesini seçin.
  • Bazı diller için terim ekleyemezsiniz.

Otomatik Büyük Harfe Çevirme

Metin girdiğinizde ilk harf otomatik olarak büyük yazılır. Bu özelliği devre dışı bırakmak için onay işaretini kaldırın.

Tahminli Metin Girişi

Tahminli metin girişi varsayılan olarak etkinleştirilir. Bu özelliği devre dışı bırakmak için onay işaretini kaldırın.