Video Klip Ayarları

(Ayarlar) > [Paylaşım ve Yayınlar] > [Video Klip Ayarları] öğesini seçerek video klip ayarlarını yapılandırabilirsiniz.
Bu özellik yalnızca bazı PS4™ sistemlerinde kullanılabilir.

Video Klip Uzunluğu

Kaydedeceğiniz video kliplerin maksimum uzunluğunu ayarlayın.

Boyutlar

Kaydedeceğiniz video kliplerin varsayılan ekran boyutunu ayarlayın.