Video Oynatma Ayarları

Videolar için çıkış ve dil varsayılan ayarlarını yapılandırmak üzere (Ayarlar) > [Video Oynatma Ayarları] öğesini seçin.

1080p/24 Hz çıkış

Video çıkış ayarlarını yapılandırın.
Varsayılan ayar [Otomatik] şeklindedir. Format kullanılan televizyona uyacak şekilde otomatik olarak değişecektir.

  • Televizyonunuz ve AV alıcınız 1080p/24 Hz video formatını desteklemelidir. Ayrıntılı bilgi için, kullandığınız cihazla birlikte sunulan talimatlara bakın.
  • Oynatılan video 1080p/24 Hz video formatını desteklemelidir. Genellikle, piyasada satılan ve kayıt modunu "1080p" olarak belirten (örneğin, yazılım paketi üzerinde) BD-ROM video yazılımı 1080p/24 Hz video formatı kullanılarak kaydedilmiştir.
  • [Otomatik] seçildiğinde video doğru bir biçimde görüntülenmiyorsa, bu çıkış ayarını [Kapalı] şeklinde ayarlayın.

Dil

Video oynatma için öncelikli ses ve altyazı dillerini seçin.

Blu-ray Disc™ Veri Yönetimi

Bazı Blu-ray Disk videoları ile ilgili veriler PS4™ sisteminize kaydedilebilir. PS4™ sisteminize Blu-ray Disk videoları ile ilgili verilerin kaydedilip kaydedilmediğini kontrol edin.

Verileri sisteminizden silmek için veri listesi ekranında OPTIONS düğmesine basın ve ardından [Sil] öğesini seçin. BD'leri oynatırken sistem depolama alanında yeterli boş alan yoksa verileri silin.

BD-LIVE için İnternet Bağlantısına İzin Ver

Oynatma sırasında Blu-ray Disk videolarının İnternete bağlanmasına izin verin.
İnternet bağlantısını etkinleştirmek için onay kutusunu işaretleyin. Bu ayar yalnızca Profil 2.0 (BD-Live) BD'ler için kullanılabilir.