Sesli İşlem Ayarları

Ses tanıma ayarlarını yapılandırmak için (Ayarlar) > [Sistem] > [Sesli İşlem Ayarları] öğelerini seçin.

PS4 Sistemini Ses ile Çalıştır

Sesli işlem varsayılan olarak etkinleştirilir. Bu özelliği devre dışı bırakmak için onay işaretini kaldırın.

Kılavuzu Görüntüle

Sesli işlem talimatlarını görüntüleyebilirsiniz.

Sesli İşlem Komutları

Kullanılabilen ses komutlarının listesini görüntüleyin.