Nội dung hiển thị trên màn hình Cộng đồng

Màn hình cộng đồng. Gắn nhãn là A và B từ trên cùng.

A )
Các nút vận hành
(Mời) Mời người chơi khác tham gia Cộng đồng.
(Tạo đội chơi) Tạo một đội chơi và thông báo đội chơi đó cho các thành viên Cộng đồng. Người chơi không phải là thành viên Cộng đồng cũng có thể tham gia đội chơi.
Để biết chi tiết về các đội chơi, xem phần "Giới thiệu về đội chơi".
(Cài đặt cộng đồng) Cấu hình cài đặt Cộng đồng. Cài đặt được hiển thị sẽ khác nhau tùy thuộc vào việc bạn là chủ sở hữu, quản trị viên hay thành viên.
B )
Chuyển đổi hiển thị
Đang chơi Hiển thị các đội chơi mà thành viên đã tạo hoặc các trò chơi liên quan đến Cộng đồng mà các thành viên đang chơi.
Tường cộng đồng Hiển thị tin nhắn trong ngày hoặc các bài đăng của thành viên.
Chọn bài đăng của thành viên để gửi phản hồi hoặc để xem hồ sơ thành viên.
Các sự kiện Hiển thị các sự kiện do thành viên tạo.
Tạo hoặc tham gia sự kiện.
Thành viên Hiển thị tên của các thành viên Cộng đồng.