Přihlaste se do služby PlayStation Network

Chcete-li se přihlásit ke službě PlayStation™Network, vyberte položku (Nastavení) > [Správa účtu] > [Přihlaste se do služby PlayStation Network].
Podrobnosti týkající se služby PlayStation™Network naleznete v části „PlayStation™Network“.

  • Služba PlayStation™Network je k dispozici pouze v určitých zemích či regionech a v určitých jazycích. Potřebujete-li podrobnější informace, navštivte webové stránky zákaznické podpory pro svou zemi či region.
  • Po přihlášení zůstanete přihlášeni, dokud se ručně neodhlásíte.
  • Po prvním přihlášení ke službě PlayStation™Network se zobrazené uživatelské jméno změní na skutečné jméno registrované pro váš účet.

Použití účtu vytvořeného v jiném zařízení

Chcete-li použít účet, který byl vytvořen v systému PS3™ nebo v systému PS Vita, zadejte své přihlašovací ID (e-mailovou adresu) a heslo a poté vyberte položku [Přihlásit].

Vytvoření nového účtu

Vyberte položku [Nově ve službě PlayStation™Network? Vytvořte si účet], postupujte podle pokynů na obrazovce a vytvořte nový účet.

  • Chcete-li vytvořit účet, je nutné zadat e-mailovou adresu a osobní údaje osoby, která si účet registruje, včetně data narození, skutečného jména a adresy. Informace o tom, jak je s těmito osobními údaji nakládáno, naleznete v části „Shromažďování údajů/Zdraví a bezpečnost“ nebo na webových stránkách společnosti SIE pro svou zemi či region.
  • Po vytvoření účtu obdržíte zprávu na e-mailové adrese, kterou jste pro účet zaregistrovali. Postupujte podle pokynů ve zprávě a dokončete proces potvrzení.