PlayStation®Network > Signing up for PlayStation®Network

Signing up for PlayStation®Network
Regisztrálás a PlayStation®Network szolgáltatásra

Előfordulhat, hogy a funkció használatához a rendszerszoftvert frissíteni kell.


Ha létrehozta PlayStation®Network fiókját, vásárolhat online módon a (PlayStation®Store) áruházban, csatlakozhat a hang-/videocsevegéshez a (Friends) területen vagy igénybe veheti a PlayStation®Network különféle online szolgáltatásait. Válassza a (Sign Up for PlayStation®Network) lehetőséget a (PlayStation®Network) kategóriából a főmenüben, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a fiók létrehozásához.

Fiók létrehozásához szükséges fő adatok
Personal information
Személyes adatok
A regisztrált felhasználó adatainak megadása, beleértve a születési évet/hónapot/napot, valamint a felhasználó nevét és címét.
Master account / sub account
Teljes fiók / alfiók
Kétféle PlayStation®Network fiók létezik: fő- és alfiók.

Főfiók:
A PlayStation®Network szolgáltatáshoz szokványosan használt fiók. Főfiókot olyan regisztrált felhasználók hozhatnak létre, akik betöltötték az előírt életkort. A főfiók tulajdonosa meghatározott felhasználási feltételeket állíthat be a hozzá tartozó alfiókokhoz.

Alfiók:
Azon felhasználók, akik saját régiójukban főfiók használatára nem jogosultak, csak alfiókkal rendelkezhetnek. Az alfiók tulajdonosa nem hozhat létre virtuális pénztárcákat, de használhatja a hozzárendelt főfiók pénztárcáját a termékek és szolgáltatások kifizetésére. Nem hozható létre alfiók, ha nem létezik hozzárendelt főfiók.


A főfiókok és az alfiókok jogosultsági követelményei országonként vagy lakhelyenként eltérőek lehetnek. További információ az adott régió SCE webhelyén található.
Sign-In ID (E-mail Address)
Bejelentkezési azonosító (e-mail cím)
A PlayStation®Network szolgáltatásba való bejelentkezésre használt azonosító regisztrálása. Érvényes e-mail címet adjon meg, ahol tudja fogadni a megerősítést kérő üzeneteket (például a (PlayStation®Store) áruházban történt vásárlás esetén).
Password
Jelszó

A jelszót a következő feltételek betartásával hozza létre:

 • A jelszó legalább hat betűből vagy számból álljon.
 • Használjon betűket és számokat vegyesen.
 • Ugyanaz a karakter ne ismétlődjön kettőnél többször.
 • Ne használjon a bejelentkezési és az online azonosítóval megegyező kódot.
 • A rendszer megkülönbözteti a kis- és nagybetűket.
Security Question
Biztonsági kérdés
Válasszon egy biztonsági kérdést, amelyet elfelejtett jelszava visszaállításakor használhat.‎
Online ID
Online azonosító

Regisztráljon a PlayStation®Network hálózatban nyilvánosan megjeleníthető nevet. Az online azonosító a létrehozást követően nem módosítható. Online azonosítóját a következő feltételeknek megfelelően hozza létre:

 • Az online azonosító legalább 3 és legfeljebb 16 karakter hosszúságú lehet, és tartalmazhat betűt, számot, kötőjelet (-) és aláhúzást (_).
 • Első karakterként betűnek kell szerepelnie.
 • Az online azonosító nem egyezhet meg a jelszóval.
 • A rendszer nem különbözteti meg a kis- és nagybetűket.

Tudnivalók

 • Kiskorú esetén az életkortól függően személyi számítógép is szükséges az alfiók létrehozásához. A fiók létrehozásakor e-mail érkezik a főfiók birtokosának bejelentkezési azonosítójához tartozó címre. Kövesse az e-mailben foglalt utasításokat a személyi számítógépén a regisztráció befejezéséhez.
 • Ahhoz, hogy a létrehozott alfiókkal bejelentkezhessen a PlayStation®Network szolgáltatásba, hozzá kell rendelnie a fiókot egy felhasználóhoz, aki be fog jelentkezni a PS3™ rendszerbe. Tekintse át ezen útmutató [Using an existing account] pontját a (PlayStation®Network) fejezetben.
 • Bejelentkezési azonosítója (e-mail címe) és jelszava nem jelenik meg nyilvánosan. Ügyeljen arra, hogy ezt az információt ne ossza meg másokkal.
 • A PS3™ rendszeren felhasználónként csak egy fiók hozható létre. További fiókok létrehozásához navigáljon a (Users) kategóriába, és hozzon létre további felhasználókat.
 • A felhasználók személyes adatainak kezeléséről az adott régió SCE webhelyén talál további információt.
 • A PlayStation®Network használatához szélessávú internetkapcsolat szükséges. Ne feledje, hogy a betárcsázós kapcsolat nem támogatott.
 • A PlayStation®Network csak bizonyos régiókban és nyelveken érhető el. A részletekért lépjen kapcsolatban az adott régió műszaki ügyfélszolgálatával.
 • A (Sign Up for PlayStation®Network) lehetőség csak akkor jelenik meg, ha még nem jött létrePlayStation®Network fiók.

PlayStation®Network > Signing up for PlayStation®Network