LiveArea™ screens for games (Екрани LiveArea™ за игри)

Натиснете иконата на играта на началния екран, за да отворите екран LiveArea™ за играта.


Екран LiveArea™ за дадена игра показва информация, свързана с играта. Приплъзнете нагоре екран LiveArea™, за да се разкрие комуникационната зона, която Ви позволява да общувате в реално време с други потребители, играещи играта.

A )
Икони за действие
Натиснете икона за действие, за да извършите действието, присвоено на иконата в играта. За подробности относно иконите за действие, вижте "Using the screens (Използване на екраните)".
B )
Портал
Натиснете върху портала, за да стартирате играта.
C )
Елементи на живо
Елементите на живо показват различна информация, свързана с приложението.
D )
Дейности
Информация за дейности, като например завършени етапи в игри и спечелени трофеи, се появява за Вас и за другите играещи тази игра.

Ако избраното лице е променило настройките за поверителност, за да направи своите дейности поверителни, тази информация не се показва.

E )
Комуникационна зона
До 20 дейности се появяват. Натиснете дейност, за да видите подробна информация и да общувате с други играчи, като предлагате поздравления с (Thumbs Up) (Одобрение) или като пишете коментари.
  • За да използвате тази функция, трябва да бъдете регистрирани за PlayStation®Network на PS Vita системата.
  • Ако Вашият PlayStation®Network акаунт е подакаунт и не Ви е позволено да използвате чат, комуникационната зона не е налице.

  • Когато са отворени екрани LiveArea™ на множество приложения, приплъзнете екрана наляво и надясно, за да превключвате между екраните LiveArea™ и началния екран.
  • Докато сте в екран LiveArea™, натиснете бутон PS, за да се покаже индекс екранът, на който можете да видите списък на отворените екрани LiveArea™.

Към началото на страницата