How to use this guide (Jak používat tuto příručku)

Tato příručka obsahuje podrobné informace související s používáním softwaru pro systém PS3™. Informace o funkcích hardwaru a bezpečnosti produktů naleznete v dokumentaci dodané se systémem.

Poznámky týkající se prohlížení příručky

Doporučujeme si příručku prohlížet za následujících podmínek:

Procházení příručky pomocí systému PS3™

Při prohlížení příručky v aplikaci (Internet Browser) (Internetový prohlížeč) systému PS3™ použijte níže uvedené základní funkce.

Směrová tlačítka Posuňte ukazatel na odkaz.
Tlačítko křížek Otevře odkaz.
Pravá páčka Posun libovolným směrem.
Tlačítko L1 Návrat zpět na předchozí stránku.

K přiblížení zobrazení můžete použít následující metodu.

Stiskněte tlačítko R3 (pravá páčka) Použije zvětšené zobrazení./Vymaže zvětšené zobrazení.
Podržte během zvětšení tlačítko L2/tlačítko R2 Zvětší zobrazení./Zmenší zobrazení.
Podržte během zvětšení tlačítko kolečko Vymaže zvětšené zobrazení.

Vysvětlení tlačítek uváděných v příručce

Tlačítka systému PS3™ používaná pro zadávání a rušení položek se liší v závislosti na regionu a produktu. Anglické a další evropské jazykové verze této příručky zpravidla využívají tlačítko křížek pro otevření položky a tlačítko kolečko pro zrušení položky, zatímco jiné jazykové verze využívají tlačítko kolečko pro otevření a tlačítko křížek pro zrušení.

Tisk příručky

Příručku můžete vytisknout pomocí počítače. Podle postupu níže můžete vytisknout více stránek najednou.

1.

Použijte prohlížeč Internet Explorer® systému Microsoft® Windows® k zobrazení položky [Manual Index] [Obsah příručky] této příručky.

2.

V nabídce souborů prohlížeče Internet Explorer® vyberte položku [Print] [Tisk].

3.

Vyberte kartu [Options] [Možnosti] a pak vyberte zaškrtávací políčko pro možnost [Print all linked documents] [Tisknout všechny propojené dokumenty] a příručku vytiskněte.
V závislosti na tiskárně se vytisknutý výstup nemusí řídit podle pořadí položky [Manual Index] [Obsah příručky].