Software systému PlayStation®3

User's Guide (Uživatelská příručka)


Tato příručka je určena k použití se systémovým softwarem verze 4.70.

Informace o nejnovějších aktualizovaných funkcích naleznete na webových stránkách společnosti SCE pro váš region.

DŮLEŽITÉ
Disky formátu PlayStation®2 a disky Super Audio CD lze přehrávat pouze na některých modelech zařízení PlayStation®3.
> Viz podrobnosti

Use zoom display (Použít zvětšené zobrazení)