PlayStation™Network > Uložení hesla / automatické přihlašování

Saving your password / Signing in automatically (Uložení hesla/automatické přihlašování)

Chcete-li používat tuto funkci, může být nutné aktualizovat systémový software.


Pokud uložíte své heslo, bude předem vyplněno na obrazovce přihlašování. Pokud také nastavíte automatické přihlašování, systém PS3™ se po zapnutí automaticky přihlásí ke službě PSNSM.

Upozornění

  • Ukládání hesla může umožnit dalším uživatelům používat služby PSNSM nebo prohlížet další informace o vašem účtu.
  • Před předáním systému PS3™ autorizovanému servisu nezapomeňte pro všechny uživatele zrušit zaškrtnutí možnosti [Save Password] [Uložit heslo] na obrazovce přihlášení ke službě PSNSM. Tato funkce pomůže zabránit neoprávněnému přístupu k platební kartě či dalším osobním údajům nebo jejich zneužití.
  • Před předáním systému PS3™ z libovolného důvodu třetí straně, včetně vrácení (kde tato možnost existuje), nezapomeňte smazat všechna data a obnovit výchozí nastavení systému PS3™. Tato funkce pomůže zabránit neoprávněnému přístupu k platební kartě či dalším osobním údajům nebo jejich zneužití.

1.

Vyberte možnost (PlayStation™Network) > (Sign In) (Přihlásit se).

2.

Zadejte své přihlašovací ID (e-mailovou adresu) a heslo.

3.

Zaškrtněte políčka pro možnost [Save Password] [Uložit heslo] a [Sign In Automatically (Auto Sign-In)] [Přihlásit se automaticky (automatické přihlašování)].
Pokud zvolíte možnost [Sign In Automatically (Auto Sign-In)] [Přihlásit se automaticky (automatické přihlašování)], zvolí se položka [Save Password] [Uložit heslo] automaticky.

Rada

Je-li nastavena možnost [Sign In Automatically (Auto Sign-In)] [Přihlásit se automaticky (automatické přihlašování)], ikona (Sign In) (Přihlásit se) již nebude zobrazena.

Zrušení možnosti automatického přihlašování

Vyberte možnost (Account Management) (Správa účtu) pod položkou (PlayStation™Network) a pak vyberte z nabídky možností položku [Auto Sign-In Off] [Automatické přihlašování vypnuto]. Po zapnutí se již systém PS3™ nebude přihlašovat automaticky.

Zrušení možnosti uložení hesla (vymazání hesla)

1.

Vyberte možnost (Sign in) (Přihlásit se) pod položkou (PlayStation™Network).

2.

Na obrazovce, kde zadáváte své přihlašovací ID a heslo, zrušte zaškrtnutí políčka [Save Password] [Uložit heslo].

Rady

  • Je-li nastavena možnost automatického přihlašování, ikona (Sign In) (Přihlásit se) již nebude zobrazena. V takovém případě musíte nejprve zrušit nastavení automatického přihlašování.
  • I když dojde ke zrušení nastavení automatického přihlašování, budete automaticky přihlášeni, pokud jste byli po přihlášení dočasně odpojeni od sítě.

PlayStation™Network > Uložení hesla/automatické přihlašování