Hry > Kopírování uložených dat na úložné médium (vytvoření zálohy)

Copying saved data to storage media (making a backup) (Kopírování uložených dat na úložné médium (vytvoření zálohy))

Data uložená do systémového úložiště lze exportovat na úložné médium a uložená data, která byla exportována, lze importovat do systémového úložiště. Vyberte uložená data, která chcete exportovat nebo importovat, stiskněte tlačítko trojúhelníček a pak z nabídky možností vyberte položku [Copy] [Kopírovat]. Postup dokončete podle pokynů na obrazovce. Doporučujeme důležitá data zkopírovat a tímto způsobem je zálohovat.


Rady

  • Některá uložená data nelze kopírovat.
  • Uložená data nelze kopírovat během přehrávání obsahu pomocí dalších funkcí, například přehrávání hudebních souborů.
  • Uložená data softwaru ve formátu PlayStation®2 nebo PlayStation® lze také zkopírovat na paměťovou kartu (8 MB) (u formátu PlayStation®2) nebo paměťovou kartu. Podrobnosti naleznete v této příručce pod položkou (Game) (Hry) > [Playing PlayStation®2 / PlayStation® format software] [Přehrávání softwaru ve formátu PlayStation®2/PlayStation®] v části [Using saved data on memory cards] [Používání uložených dat na paměťových kartách].
  • K používání úložného média s některými modely systému PS3™ je třeba vhodný adaptér USB (není součástí balení).

Upozornění

  • Některé softwarové tituly ve formátu PlayStation®2 nebo PlayStation® mohou fungovat v systému PS3™ odlišně než v systémech PlayStation®2 či PlayStation® nebo nemusí v systému PS3™ fungovat správně.
  • Disky ve formátu PlayStation®2 nelze na některých systémech PS3™ přehrávat. Podrobnosti naleznete v části [Types of Playable Discs] [Typy disků, které lze přehrávat], na webových stránkách společnosti SCE pro váš region nebo si projděte dokumentaci přiloženou k systému PS3™.

Hry > Kopírování uložených dat na úložné médium (vytvoření zálohy)