Hry > Kategorie Hry

Game category (Kategorie Hry)

Pod položkou (Game) (Hry) se zobrazí následující ikony. Zobrazené ikony se liší v závislosti na podmínkách používání.

PlayStation®Store Zobrazí informace z obchodu PlayStation®Store.
Quit Game (Ukončit hru) Ukončí software ve formátu PlayStation®3. Tato ikona se zobrazí pouze během hry.
(název titulu) Přehraje softwarový titul ve formátu PlayStation®3. Obrázek se zobrazí po výběru ikony.
PlayStation®2 Format Disc (Disk ve formátu PlayStation®2) Přehraje softwarový titul ve formátu PlayStation®2.
PlayStation® Format Disc (Disk ve formátu PlayStation®) Přehraje softwarový titul ve formátu PlayStation®.
Saved Data Utility (PS3™) (Nástroj pro uložená data (PS3™)) Zkopíruje/odstraní nebo zobrazí informace o uložených datech softwaru ve formátu PlayStation®3.
Saved Data Utility (minis / PSP™) (Nástroj pro uložená data (minihry/PSP™)) Zkopíruje/odstraní nebo zobrazí informace o uložených datech miniher a softwaru ve formátu PSP™.
Memory Card Utility (Nástroj pro paměťové karty) Vytvoří a přiřadí sloty pro interní paměťové karty k ukládání dat softwaru ve formátu PlayStation®2/PlayStation®. Můžete také zkopírovat/odstranit nebo zobrazit informace týkající se uložených dat.
PS Vita System Application Utility (Nástroj pro aplikace systému PS Vita) Při zálohování uložených dat her hraných v systému PS Vita nebo dat aplikací (herních dat) ze systému PS Vita do systému PS3™ se data ukládají v nástroji pro aplikace systému PS Vita.
Game Data Utility (Nástroj pro herní data) U některých her lze uložit další data. Můžete také odstranit nebo zobrazit informace týkající se dat.
(Software ve formátu PlayStation®3 nebo PlayStation®2 nainstalovaný v systémovém úložišti) Software ve formátu PlayStation®3 nebo PlayStation®2 nainstalovaný v systémovém úložišti. Zobrazí se obrázek miniatury hry.
(data stažená do systémového úložiště) Tato ikona se zobrazí u hry nebo dat rozšíření stažených do systémového úložiště. Po spuštění se data nainstalují. Ikona se liší v závislosti na typu dat.

Rady

  • nebo se zobrazí u obsahu omezeného rodičovským zámkem. Obsah lze přehrávat po zadání hesla o čtyřech číslicích. Heslo lze nastavit v části (Settings) (Nastavení) > (Security Settings) (Nastavení zabezpečení).
  • Připojíte-li k systému pomocí kabelu HDMI zařízení, které není kompatibilní se standardem HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), nebude systém moci předávat video a/nebo zvuk.
  • Obsah chráněný autorskými právy na discích Blu-ray Disc lze zobrazit pouze v rozlišení 1080p, pokud používáte kabel HDMI připojený k zařízení, které je kompatibilní se standardem HDCP.
  • Ve vzácných případech nemusejí disky a další média při přehrávání v systému PS3™ pracovat správně. Je to převážně způsobeno odchylkami ve výrobním procesu nebo kódováním softwaru.

Upozornění

  • Některé softwarové tituly ve formátu PlayStation®2 nebo PlayStation® mohou fungovat v systému PS3™ odlišně než v systémech PlayStation®2 či PlayStation® nebo nemusí v systému PS3™ fungovat správně.
  • Disky ve formátu PlayStation®2 nelze na některých systémech PS3™ přehrávat. Podrobnosti naleznete v části [Types of Playable Discs] [Typy disků, které lze přehrávat], na webových stránkách společnosti SCE pro váš region nebo si projděte dokumentaci přiloženou k systému PS3™.

Hry > Kategorie Hry