Nastavení > Nastavení zvuku > Nastavení výstupu zvuku

Audio Output Settings (Nastavení výstupu zvuku)

Upravujte nastavení výstupu zvuku systému. Tato nastavení se převážně používají, když je systém připojen ke zvukovým zařízením, která podporují digitální výstup zvuku, například zesilovače (přijímače) AV pro domácí zábavní systémy.

1.

Potvrďte formáty podporované zvukovým zařízením.
Nastavení se liší v závislosti na podporovaných formátech. Podrobnosti naleznete v pokynech dodaných se zvukovým zařízením.

2.

Vyberte možnost (Settings) (Nastavení) > (Sound Settings) (Nastavení zvuku).

3.

Vyberte možnost [Audio Output Settings] [Nastavení výstupu zvuku].

4.

Vyberte na zvukovém zařízení vstupní port. Čísla kanálů a formáty zvuku, které jsou podporovány, se liší v závislosti na používaném portu.

Vstupní porty na televizoru nebo zesilovači (přijímači) AV Výstupní porty systému PS3™ Kanály, které lze použít pro výstup
2 kanály 5.1 kanálů 7.1 kanálů
HDMI Port HDMI OUT
Optical Digital (Optický digitální) Port digitálního (optického) výstupu DIGITAL OUT (OPTICAL)
Audio Input Connector / SCART / AV MULTI (Port vstupu zvuku / SCART / AV MULTI) Port AV MULTI OUT

5.

Vyberte formáty výstupu zvuku.
Vyberte všechny formáty výstupu, které jsou podporovány používaným zvukovým zařízením. Pokud v kroku 4 zvolíte možnost [Audio Input Connector / SCART / AV MULTI] [Port vstupu zvuku/SCART/AV MULTI], obrazovka pro výběr formátů výstupu zvuku se nezobrazí. Pokud vyberete možnost [HDMI], můžete také vybrat automatické nastavení formátu výstupu zvuku. (V takovém případě musí být zařízení HDMI zapnuto.)

6.

Zkontrolujte své nastavení.
Můžete se vrátit zpět na předchozí obrazovku a revidovat nastavení stisknutím tlačítka doleva.

7.

Uložte své nastavení.
Nastavení výstupu zvuku se ukládá v systému.

Rady

  • Zvuk [Linear PCM 2 Ch.] [Lineární PCM – 2 kanály] se ve výchozím nastavení vybere jako výstup ze všech výstupních portů. Pokud změníte nastavení výstupu zvuku, zvuk bude slyšet pouze z nastavených portů.
  • Pokud změníte nastavení zvukového výstupu, systém již nebude schopen vysílat zvuk z více výstupních portů zároveň. Například pokud je váš systém připojen k televizoru pomocí kabelu HDMI a ke zvukovému zařízení pomocí optického digitálního kabelu a vy přepnete v části [Audio Output Settings] [Nastavení výstupu zvuku] možnost [Optical Digital] [Optický digitální], zvuk z televizoru už neuslyšíte. Chcete-li slyšet zvuk z televizoru, přepněte nastavení na hodnotu [HDMI] nebo vyberte možnost (Settings) (Nastavení) > (Sound Settings) (Nastavení zvuku) > [Audio Multi-Output] [Vícenásobný výstup zvuku] a nastavte hodnotu [On] [Zapnuto].
  • Pokud v kroku 5 vyberete možnost [Linear PCM 2 Ch. 88.2 kHz] [Lineární PCM – 2 kanály, 88,2 kHz] nebo [Linear PCM 2 Ch. 176.4 kHz] [Lineární PCM – 2 kanály, 176,4 kHz], zvuk může být přerušovaný nebo nemusí být z některých zvukových zařízení slyšet.
  • Používáte-li kabel HDMI, uslyšíte ze softwaru ve formátu PlayStation®2 a PlayStation® pouze zvuk [Linear PCM 2 Ch.] [Lineární PCM – 2 kanály]. Chcete-li slyšet zvuk Dolby Digital nebo DTS®, musíte propojit systém PS3™ a zvukové zařízení pomocí optického digitálního kabelu a přepnout v části [Audio Output Settings] [Nastavení výstupu zvuku] na možnost [Optical Digital] [Optický digitální].
  • Připojíte-li k systému pomocí kabelu HDMI zařízení, které není kompatibilní se standardem HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), nebude systém moci předávat video a/nebo zvuk.
  • Pokud jako formát výstupu zvuku zvolíte možnost Dolby TrueHD, bude při přehrávání obsahu Blu-ray 3D™ zvuk přehráván ve formátu Dolby Digital.

Upozornění

  • Některé softwarové tituly ve formátu PlayStation®2 nebo PlayStation® mohou fungovat v systému PS3™ odlišně než v systémech PlayStation®2 či PlayStation® nebo nemusí v systému PS3™ fungovat správně.
  • Disky ve formátu PlayStation®2 nelze na některých systémech PS3™ přehrávat. Podrobnosti naleznete v části [Types of Playable Discs] [Typy disků, které lze přehrávat], na webových stránkách společnosti SCE pro váš region nebo si projděte dokumentaci přiloženou k systému PS3™.

Nastavení > Nastavení zvuku > Nastavení výstupu zvuku