Nastavení > Nastavení systému > Obnovení systému PS3™

Restore PS3™ System (Obnovení systému PS3™)

Odstraňte veškerý obsah systémového úložiště a obnovte software systému do výchozího nastavení. Tuto činnost dokončete podle pokynů na obrazovce.


Po dokončení činnosti se zobrazí počáteční obrazovka nastavení. Postup dokončete podle pokynů na obrazovce.


Upozornění

  • Po provedení této činnosti dojde k odstranění všech dat v systémovém úložišti. Zároveň dojde k obnovení systémového softwaru do výchozího nastavení. Dejte pozor, abyste omylem neodstranili důležitá data, jelikož změny nelze vrátit. Ztráta dat nebo poškození dat je zodpovědností uživatele.
  • Během této činnosti nevypínejte systém PS3™. Bude-li činnost před dokončením zrušena, může dojít k poškození systémového softwaru a systém může vyžadovat servis nebo výměnu.
  • Během této činnosti není tlačítko napájení v přední části systému ani tlačítko PS na bezdrátovém ovladači aktivní.
  • Tuto funkci nemůžete použít k návratu zpět do starší verze systémového softwaru.
  • Dobu formátování můžete zkrátit výběrem možnosti [Quick Format] [Rychlé formátování] ze způsobů formátování pevného disku.  Při formátování systémového úložiště, které obsahuje důležitá nebo citlivá data, doporučujeme zvolit možnost [Full Format] [Úplné formátování].

Nastavení > Nastavení systému > Obnovení systému PS3™