Televizní služby/videoslužby > Vlastnosti v kategorii Televizní služby/videoslužby

Features under the TV / Video Services category (Vlastnosti v kategorii Televizní služby/videoslužby)

V této kategorii můžete používat služby prohlížení videí a streamování videí. Některé aplikace nebo služby mohou vyžadovat stažení a instalaci aplikace potřebné k jejich používání.

Rady

  • Zobrazené ikony se mohou lišit v závislosti na zemi nebo regionu používání a dostupnosti služeb a aplikací.
  • Kategorie (TV / Video Services) (Televizní služby/videoslužby) se v nabídce XMB™ nemusí zobrazit, pokud se v této kategorii nepoužívají žádné služby.
  • Chcete-li zobrazit aktuální informace, zkontrolujte, zda je systém PS3™ připojen k internetu. Podrobnosti o nastavení sítě naleznete v této příručce v části (Settings) (Nastavení) > (Network Settings) (Nastavení sítě) > [Internet Connection Settings] [Nastavení připojení k internetu].

Televizní služby/videoslužby > Vlastnosti v kategorii Televizní služby/videoslužby