Monofonní sluchátka s mikrofonem

Připojte monofonní sluchátka s mikrofonem do zástrčky stereosluchátek s mikrofonem na ovladači.

Monofonní sluchátka s mikrofonem. Shora označeno písmeny A až D.

A )
Sluchátko
B )
Mikrofon
C )
Přepínač mikrofonu
D )
Svorka
  • Pokud používáte mikrofon, je vhodné upevnit svorku k oblečení.
  • Chcete-li upravit hlasitost mikrofonu nebo konfigurovat jiná nastavení zvuku, vyberte položku  (Nastavení) > [Zařízení] > [Audio zařízení].