Bezdrátový ovladač DUALSHOCK™4

Níže najdete některé základní informace o použití ovladače. Podrobnější informace o použití ovladače najdete v části „Použití bezdrátového ovladače“.

Přední část

Přední strana ovladače. Označeno z levého horního rohu ve směru hodinových ručiček písmeny A až K.

A )
Směrová tlačítka
B )
Tlačítko SHARE
C )
Dotykový panel/tlačítko dotykového panelu
Chcete-li použít tlačítko dotykového panelu, stiskněte dotykový panel.
D )
Reproduktor
E )
Tlačítko OPTIONS
F )
trojúhelník tlačítko/kolečko tlačítko/křížek tlačítko/čtverec tlačítko
G )
Pravá páčka/tlačítko R3
Chcete-li páčku použít jako tlačítko R3, stiskněte ji.
H )
Tlačítko PS
I )
Zástrčka stereosluchátek s mikrofonem
J )
Rozšiřovací port
K )
Levá páčka/tlačítko L3
Chcete-li páčku použít jako tlačítko L3, stiskněte ji.

Horní část

Horní strana ovladače. Označeno z levého horního rohu písmeny A až F.

A )
Tlačítko R1
B )
Tlačítko R2
C )
Světelná lišta
U řady CUH-ZCT1 světelná lišta na dotykovém panelu nesvítí.
D )
Tlačítko L1
E )
Tlačítko L2
F )
Port USB