Připojení se k turnaji

Turnaje jsou události, kde soutěžíte s ostatními hráči nebo týmy.
Chcete-li se připojit k turnaji, musíte se k danému turnaji předem zaregistrovat a v den události se během určeného času zapsat.

Registrace do turnaje

Do turnaje, kterého se chcete zúčastnit, se zaregistruje před uplynutím lhůty k registraci. Do týmového turnaje musí tým zaregistrovat majitel týmu nebo kapitán.

1.
Na obrazovce funkcí vyberte položku (Události).
2.
Vyberte položku [Turnaje] a zvolte turnaj, ke kterému se chcete připojit.
3.
Na obrazovce podrobností turnaje vyberte položku [Registrovat].
V případě týmového turnaje vyberte tým k registraci a potom vyberte, koho chcete přidat na soupisku.

Když se poprvé připojíte k turnaji, je nutné zadat informace o účtu u poskytovatele turnajové platformy. Pokud účet nemáte, vytvořte si jej na webu poskytovatele platformy.

Zápis

Když začne období zápisu, obdržíte oznámení. V případě týmových turnajů musí zápis provést někdo z týmové soupisky.
Upozorňujeme, že po uplynutí období pro zápis se již nelze k turnaji připojit.

1.
Na obrazovce podrobností turnaje vyberte položku [Zapsat se].
Jakmile se rozhodne o soupeři, v nabídce [Vaše události] se zobrazí položka [Turnajové zápasy].
2.
Vyberte turnajový zápas a poté vyberte položku [Připojit se nyní].
Postup spuštění zápasu můžete ověřit na obrazovce podrobností o zápasu. Chcete-li spustit zápas, postupujte podle uvedených pokynů.
3.
Chcete-li po skončení zápasu nahlásit výsledky, na obrazovce podrobností zápasu vyberte položku [Vyhlásit výsledek]. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Informace o týmových turnajích

Chcete-li soutěžit v týmovém turnaji, můžete se spojit s ostatními hráči. Tým se vytvoří následovně.

Majitel

Když tým vytvoříte, stanete se jeho majitelem. Jakožto majitel můžete změnit název týmu či hlavní obrázek nebo upravovat profil týmu.

Kapitán

Jako kapitán můžete jednat jménem majitele a zvát hráče do týmu nebo provádět registrace do týmových turnajů. Majitel může vybrat kteréhokoli člena týmu a ustanovit ho kapitánem.

Člen

Když se připojíte k týmu, stanete se členem týmu.

Do týmu se můžete zapojit jedním z následujících způsobů.

  • Přijměte pozvánku do týmu od majitele nebo kapitána týmu.
  • Vyberte položku (Události) > [Týmy] > [Vytvořit tým].