Připojení se k události

1.
Na obrazovce funkcí vyberte položku  (Události).
2.
Vyberte událost, ke které se chcete připojit.
3.
Na obrazovce podrobností události vyberte položku [Zúčastním se].
Pokud chcete, aby se systém PS4™ při zahájení události spustil a automaticky se k události připojil, zaškrtněte políčko u položky [Automaticky se připojit v čase zahájení]. Když se připojíte k události, na kterou vás pozval jiný hráč, automaticky se spustí  (Parta) a vy se k této partě připojíte.
Pokud toto políčko nezaškrtnete, můžete se k události připojit tím, že na obrazovce podrobností události vyberete položku [Připojit se nyní] nebo [Zhlédnout nyní].
  • Chcete-li, aby se systém PS4™ při zahájení události automaticky spustil, systém musí být v režimu odpočinku. Pokud se systém automaticky spustí, ale vy jej 30 minut nepoužijete, systém vstoupí do režimu odpočinku.
  • Je-li systém nakonfigurován tak, aby se automaticky připojil k více událostem začínajícím současně, automaticky se připojí k poslední vybrané události.
  • Chcete-li změnit nastavení, která souvisejí s automatickým připojováním k událostem, na obrazovce podrobností požadované události stiskněte tlačítko OPTIONS a vyberte položku [Automaticky se připojit v čase zahájení].
  • Jestliže vás jiný hráč pozve na událost, jejíž jméno či popis vám připadají nevhodné, můžete událost nahlásit. Na obrazovce podrobností stiskněte tlačítko OPTIONS a vyberte položku [Nahlásit].