Tvorba vlastních seznamů

Své přátele můžete uspořádat snadno a pohodlně.

1.
Na obrazovce funkcí vyberte položku (Přátelé).
2.
Vyberte položku [Vlastní seznamy].
3.
Vyberte položku [Vytvořit seznam].
4.
Zadejte název seznamu a poté vyberte přátele, které chcete přidat.
5.
Vyberte položku [Vytvořit seznam].
  • Vytvořené seznamy můžete upravit. Vyberte seznam a poté položku [Upravit seznam].
  • Chcete-li ze seznamu odebrat přítele, zvýrazněte jej, stiskněte tlačítko OPTIONS a poté vyberte položku [Odebrat z tohoto seznamu].
  • Chcete-li zobrazit vlastní seznamy, můžete také vybrat položku [Přátelé] v rychlé nabídce.

Odstranění vlastních seznamů

Vyberte seznam, který chcete odstranit, a pak vyberte položku [Upravit seznam] > [Odstranit seznam].