Zobrazení profilu

Na obrazovce funkcí vyberte položku [Profil].

Změna stavu online

Vyberte položku [Nastavit online stav]. Chcete-li svůj stav nastavit tak, aby se přátelům a ostatním hráčům zobrazil jako offline, vyberte položku [Zobrazit offline]. Nebudete již uvedeni v aktivitách ani v seznamu [Nyní hraje].

  • Přestože jste si nastavili, aby se váš stav zobrazil offline, můžete ostatním hráčům posílat zprávy a pozvánky.
  • Stav zobrazit offline můžete také nastavit tak, že při přihlášení stisknete tlačítko OPTIONS a vyberete položku [Přihlásit se se stavem online [Zobrazit offline]], případně po přihlášení vyberete v rychlé nabídce položku [Stav online] > [Zobrazit offline].
  • Toto nastavení se použije také při příštím přihlášení.
  • Když jste přihlášeni k více systémům PS4™ nebo ke konzoli PS5™ a systému PS4™, změna online stavu na jednom zařízení změní váš stav pro všechna zařízení. Svůj online stav můžete změnit také pomocí aplikace (PlayStation App) na mobilním zařízení.

Úprava profilu

Chcete-li změnit své skutečné jméno, online ID, profilový obrázek či avatara nebo nakonfigurovat jiná nastavení, vyberte položku (Možnosti) > [Upravit profil].

Konfigurace nastavení ochrany soukromí

Chcete-li zvolit, kdo může prohlížet vaše aktivity a trofeje, vyberte položku (Možnosti) > [Upravit nastavení ochrany soukromí].

Změna hlavního obrázku

Chcete-li změnit hlavní obrázek profilu, vyberte položku (Možnosti) > [Změnit hlavní obrázek] > [Změnit hlavní obrázek]. Můžete také vybrat položku [Změnit barvu pozadí] a změnit barvu obrazovky profilu tak, aby se hodila k hlavnímu obrázku.