Přehrávání softwaru ve formátu PlayStation®2

V obchodu PlayStation™Store můžete stahovat software ve formátu PlayStation®2 pro systémy PS4™ a přehrávat jej v systému PS4™.
Podrobnosti o stahování a základní informace o hraní her najdete v části „Hraní stažené hry“.

Přiřazení ovladačů

Při spuštění hry je hráči přiřazen ovladač, který byl použit k jejímu spuštění. Světelná lišta bude svítit modře. Je-li používán druhý ovladač, bude svítit červeně.

  • Chcete-li přepnout ovladače, vyberte v rychlé nabídce položky [Napájení] > [Přepnout uživatele].
  • U softwaru ve formátu PlayStation®2 podporuje systém PS4™ pouze dva hráče, i když původní hra umožňovala více hráčů.

Přiřazení tlačítek

Pomocí dotykového panelu ovladače emulujte tlačítka SELECT a START, která se používají v hrách určených pro systém PlayStation®2.

Tlačítko SELECT Klikněte na levou stranu tlačítka dotykového panelu.
Tlačítko START Klikněte na pravou stranu tlačítka dotykového panelu.

Vyměňte disky

Je možné, že v případě softwaru ve formátu PlayStation®2, který byl původně dodán na více discích, bude nutné vyměnit disky. Pokud se zobrazí zpráva s výzvou k výměně disků, vyberte v rychlé nabídce položku [Vyměňte disky].

Zobrazení příručky k softwaru

K systému PS4™ lze připojit systém PS Vita a použít jej jako druhou obrazovku. Máte-li nainstalovanou aplikaci (PS4 Second Screen), funkce druhé obrazovky je rovněž k dispozici pro chytrý telefon či tablet. Chcete-li pro danou hru zobrazit příručku k softwaru, použijte funkci druhé obrazovky.
Podrobné informace o připojení zařízení naleznete v uživatelské příručce systému PS Vita nebo v pokynech dodaných s chytrým telefonem či tabletem.