Kopírování uložených dat

Uložená data jsou uložena v systémovém úložišti PS4™. Uložená data lze kopírovat pomocí kterékoli z těchto funkcí.

  • Nahrát do online úložiště
  • Kopírovat do úložného zařízení USB

Podrobnosti naleznete v části „Data uložená v systémovém úložišti“.