Hraní hry na disku

Vložte disk a poté v oblasti obsahu vyberte hru.
Pomocí rychlé nabídky zjistěte, kteří přátelé jsou online, nebo pošlete pozvánky do party či zprávy hráčům, se kterými hrajete.

  • Pokud si hru zahrajete poprvé, v oblasti obsahu se zobrazí její ikona, která zde zůstane i po vyjmutí disku. Chcete-li některou hru odstranit, vyberte ji, stiskněte tlačítko OPTIONS a poté vyberte položku [Odstranit].
  • Hry lze instalovat do úložného zařízení USB naformátovaného pro použití jako rozšířené úložiště. Podrobnosti naleznete v části „Použití rozšířeného úložiště“.

Návrat na domovskou obrazovku ze hry

Stiskněte tlačítko PS. Otevře se domovská obrazovka, aniž by se hra ukončila.
Chcete-li pokračovat ve hře, vyberte ji v oblasti obsahu.

Ukončení hry

V rychlé nabídce vyberte položku [Zavřít aplikaci].

Upozornění

Neukončujte hru během ukládání dat. Mohlo by dojít k jejich poškození.